ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน