ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<
โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)

    


ถวายคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่  24  มิ.ย. 59ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น